• Số 57 Lạc Long Quân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • 0968 567 988 - 0838 520 129
  • duocpham.nafaco@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyếnFacebook

Tổng kết đề tài nghiên cứu tác dụng của Định Tâm Đan tại Viện Quân y 103

Tổng kết đề tài nghiên cứu “Tác dụng của chế phẩm sinh học Định Tâm Đan ở bệnh nhân mất ngủ”
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm Bộ môn Nội thần kinh, Viện quân y 103.
I.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 
Đánh giá tác dụng cải thiện lâm sàng và theo dõi tác dụng phụ của Định Tâm Đan trên bệnh nhân rối loạn giấc ngủ.
 
 
GS.TS. Nguyễn Văn Chương tổng kết đề tài nghiên cứu
 
II.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
 
109 bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn giấc ngủ tiên phát theo ICD – 10, có điểm chỉ số chất lượng giấc ngủ PSQI >5, được điều trị ngoại trú ở khoa Thần kinh - Viện quân y 103. Được chia làm hai nhóm:
 
-Nhóm nghiên cứu 58 bệnh nhân: Dùng Định Tâm đan 2 viên uống vào 21 giờ 30 hàng ngày trong 28 ngày liên tục.
 
-Nhóm chứng 51 bệnh nhân: Dùng Rotinda 2 viên uống vào 21 giờ 30 hàng ngày trong 28 ngày liên tục.
 
Nghiên cứu mở ngẫu nhiên có đối chứng, theo dõi các biến đổi lâm sàng giấc ngủ, theo dõi chỉ số chất lượng giấc ngủ ở các thời điểm ngày 0, ngày 14, ngày 28 ở giữa 2 nhóm và trong mỗi nhóm nghiên cứu. Theo dõi tác dụng không mong muốn trong mỗi nhóm và so sánh 2 nhóm.
 
III.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 
1.Biến đổi lâm sàng giấc ngủ sau khi dùng Định Tâm Đan và Rotunda
 
Biến đổi lâm sàng về giấc ngủ dựa trên 3 chỉ số: Thời gian chờ vào giấc ngủ giảm , thời gian ngủ tăng và số lần thức giấc trong đêm giảm.
 
Biến đổi lâm sàng trước và sau điều trị 28 ngày Nhóm dùng Định Tâm Đan Nhóm dùng Rotunda
Thời gian chờ vào giấc ngủ giảm 30,69 phút 19,8 phút
Thời lượng ngủ tăng 1,56 giờ 1,27 giờ
Số lần thức giấc trong đêm 1,08 lần 0,7 lần
 
Kết luận :
-Sau 28 ngày điều trị bằng Định Tâm Đan, thời gian chờ vào giấc ngủ giảm trung bình 30,69 phút . Nhóm điều trị bằng Rotunda thời gian chờ vào giấc ngủ giảm trung bình 19.8 phút. 
 
-Sau 28 ngày điều trị bằng Định Tâm Đan, thời lượng ngủ tăng trung bình 1.56 giờ, ở nhóm dùng Rotunda thời lượng ngủ tăng trung bình 1.27 giờ
 
-Sau 28 ngày điều trị số lần thức giấc trong đêm ở nhóm dùng Định Tâm Đan giảm trung bình 1,08 lần, ở nhóm dùng Rotunda giảm trung bình 0,7 lần
 
-Ví dụ minh họa: Bệnh nhân bị mất ngủ, trung bình sau 45 phút trằn trọc mới ngủ được và mỗi đêm chỉ ngủ được 3 giờ. Sau 4 tuần Định Tâm Đan thời gian chờ ngủ giảm được hơn 30 phút, bệnh nhân chỉ mất 15 phút để đi vào giấc ngủ; thời gian ngủ kéo dài thêm 1.56 giờ (mỗi đêm ngủ được tổng 4.56 giờ). 
 
Còn nếu dùng Rotunda sau 4 tuần thời gian chờ ngủ chỉ giảm được gần 20 phút, tức là sau 25 phút sẽ đi vào giấc ngủ; tổng thời gian ngủ mỗi đêm kéo dài thêm 1.27 giờ, tức là mỗi đêm ngủ được 4.27 giờ.
 
Khi dùng Định Tâm Đan, số lần thức giấc trong đêm của bệnh nhân cũng giảm trung bình 1 lần/đêm, chứng tỏ bệnh nhân ngủ sâu và ngon giấc hơn.
 
Như vậy Định Tâm Đan cải thiện toàn diện chất lượng giấc ngủ: kéo dài thời gian ngủ, giảm thời gian chờ ngủ, giảm số lần thức giấc trong đêm, cho giấc ngủ sâu và ngon hơn.
 
Định Tâm Đan cải thiện tốt hơn Rotunda xét về các chỉ số lâm sàng giấc ngủ.
 
2.Biến đổi tổng điểm PSQI ở các thời điểm điều trị
 
-Chỉ số chất lượng giấc ngủ PSQI được Buysse DJ xây dựng từ tháng 5 năm 1989, đây là một bảng câu hỏi tự đánh giá và cho điểm về giấc ngủ. 
 
-PSQI càng cao tương ứng với mức độ rối loạn giấc ngủ, mất ngủ càng nặng và ngược lại. Trong đó PSQI <=5 tương ứng với giấc ngủ chất lượng tốt (không có rối loạn giấc ngủ).
 
-PSQI là tổng điểm phản ánh đầy đủ 7 phương diện về giấc ngủ bao gồm: 1- chất lượng chủ quan của giấc ngủ, 2- rối loạn giấc ngủ tiềm tàng, 3- thời gian ngủ, 4- hiệu quả giấc ngủ thường xuyên, 5- rối loạn giấc ngủ, 6- sử dụng thuốc ngủ, 7- rối loạn chức năng vào ban ngày.
-Chỉ số chất lượng giấc ngủ PSQI được Buysse DJ xây dựng từ tháng 5 năm 1989, đây là một bảng câu hỏi tự đánh giá và cho điểm về giấc ngủ. 
 
-PSQI càng cao tương ứng với mức độ rối loạn giấc ngủ, mất ngủ càng nặng và ngược lại. Trong đó PSQI <=5 tương ứng với giấc ngủ chất lượng tốt (không có rối loạn giấc ngủ).
 
-PSQI là tổng điểm phản ánh đầy đủ 7 phương diện về giấc ngủ bao gồm: 1- chất lượng chủ quan của giấc ngủ, 2- rối loạn giấc ngủ tiềm tàng, 3- thời gian ngủ, 4- hiệu quả giấc ngủ thường xuyên, 5- rối loạn giấc ngủ, 6- sử dụng thuốc ngủ, 7- rối loạn chức năng vào ban ngày.
 
Biến đổi PSQI ở các thời điểm Nhóm dùng
Định Tâm Đan
Nhóm dùng
 Rotunda
Ngày 0 và 14 Giảm 3,7 điểm Giảm 3,0 điểm
Ngày 14 và 28 Giảm 1,89 điểm Giảm 0,42 điểm
Ngày 0 và 28 Giảm 5,6 điểm Giảm 3,4 điểm
 
Nhận xét.
- Nhóm dùng Định Tâm Đan: sau 2 tuần điều trị, tổng điểm PSQI giảm trung bình 3,7 điểm. Điều trị tiếp tục 2 tuần tổng điểm PSQI tiếp tục giảm chứng tỏ kết quả cải thiện chất lượng giấc ngủ được kéo dài liên tục trong quá trình điều trị.
 
- Trung bình sau 4 tuần điều trị bằng Định Tâm Đan tổng điểm PSQI giảm trung bình 5.6 điểm
 
- Nhóm dùng Rotunda: sau 2 tuần điều trị tổng điểm PSQI giảm trung bình 3.0 điểm, sau 4 tuần điều trị PSQI giảm trung bình 3.4 điểm
 
- Nhóm dùng Định Tâm Đan cải thiện tổng điểm PSQI tốt hơn nhóm dùng Rotunda.
 
3.Mức độ cải thiện chất lượng giấc ngủ theo chỉ số PSQI
 
a.Tổng điểm PSQI ở nhóm dùng Định Tâm Đan
 
Tổng điểm PSQI Trước khi điều trị bằng Định Tâm Đan Sau khi điều trị 28 ngày bằng Định Tâm Đan
(0-5) 0,0% 31,0%
(6-9) 8,6% 25,8%
(10-13) 34,5% 18,9%
(14-17) 34,5% 17,4%
(18-21) 22,4% 6,9%
 
 
 
Nhận xét: 
 
100% bệnh nhân sử dụng Định Tâm Đan 2v/ngày, sau 28 ngày đều cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong đó có 31% bệnh nhân khỏi hoàn toàn mất ngủ (ứng với nhóm có PSQI dưới 5 điểm), 69% bệnh nhân còn lại đều giảm tốt các triệu chứng mất ngủ.
 
Đặc biệt sau 4 tuần sử dụng Định Tâm Đan 2 viên/ngày, số lượng bệnh nhân mất ngủ rất nặng giảm chỉ còn 1/3 so với ban đầu (tương ứng với nhóm có PSQI từ 18-21).
 
b.Tổng điểm PSQI ở nhóm dùng Rotunda
 
Điểm PSQITrước khi điều trị bằng RotundaSau khi điều trị bằng Rotunda 
Điểm PSQI Trước khi điều trị bằng Rotunda Sau khi điều trị bằng Rotunda
(0-5) 0,0% 28,5%
(6-9) 5,9% 21,6%
(10-13) 33,3% 26,4%
(14-17) 37,2% 21,6%
(18-21) 23,5% 1,9
 
 
 
Nhận xét: 
Sau điều trị 28 ngày, nhóm khỏi hoàn toàn mất ngủ chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng số bệnh nhân (tương ứng nhóm PSQI 0-5đ). Khi dùng Định Tâm Đan có 31% bệnh nhân khỏi hoàn toàn mất ngủ khi dùng Rotunda có 25,8% khỏi hoàn toàn mất ngủ. 100% bệnh nhân đều được cải thiện tổng điểm PSQI sau điều trị ở cả 2 nhóm dùng Định Tâm Đan và Rotunda. 
So sánh về ý nghĩa thống kê, mức độ cải thiện tổng điểm chất lượng giấc ngủ PSQI của Định Tâm Đan và Rotunda là tương đương nhau.
 
4. TÁC DỤNG PHỤ TRÊN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG
 
Tác dụng phụ nhóm dùng Định Tâm Đan nhóm dùng Rotunda
 
Tác dụng phụ Nhóm dùng Định Tâm Đan Nhóm dùng Rotunda
Buồn ngủ ngày hôm sau 6,9% 12%
Mệt mỏi 1,7% 14%
Khô miệng 1,7% 4,0%
Đau ngực 0%) 4,0%
Bồn chồn 3,4% 5,8%
Ure tăng 0% 0 %
Creatine tăng 0 % 0%
Glucose tăng 0% 0 %
GOT tăng 0 % 0%
GPT tăng 0% 0 %
Bilirubin tăng 0 % 0%
 
Nhận xét:  Tác dụng không mong muốn của Định Tâm đan là buồn ngủ ngày hôm sau chiếm 6,9% ít hơn so với dùng Rotunda 12%, ngoài ra có thể gặp mệt mỏi chiếm 1,7% ít hơn so với dùng Rotunda là 14%. Một số tác dụng phụ ít gặp cả hai nhóm như khô miệng, đau ngực, bồn chồn những tác dụng phụ này thường sau khi dùng vài ngày sẽ hết.  Các chỉ số sinh hóa máu không thay đổi.
 
IV.KẾT LUẬN
-Định Tâm Đan giúp cải thiện toàn diện các chỉ số liên quan tới chất lượng giấc ngủ:
+ Giúp giảm thời gian chờ vào giấc ngủ trung bình 30.69 phút
+ Kéo dài tổng thời lượng giấc ngủ trung bình 1.56 giờ
+ Giảm số lần thức giấc trong điêm trung bình 1.08 lần
+ Giảm tổng điểm PSQI trung bình 5.6 điểm
-100% bệnh nhân rối loạn giấc ngủ sử dụng Định Tâm Đan sau 4 tuần đều đáp ứng điều trị tốt. 
-Đặc biệt có 31% bệnh nhân khỏi hoàn toàn mất ngủ, 69% bệnh nhân còn lại đều được cải thiện toàn diện chất lượng giấc ngủ, cụ thể: kéo dài thời gian ngủ, giảm thời gian chờ ngủ, giảm số lần thức giấc trong đêm, cho giấc ngủ sâu và ngon hơn
-Định Tâm Đan cải thiện chất lượng giấc ngủ tốt hơn Rotunda xét về một số chỉ số: thời gian chờ ngủ, số lần thức giấc trong đêm, tổng điểm PSQI.
-Định Tâm Đan an toàn, không làm thay đổi các chỉ số sinh hóa máu cơ bản, hầu như không có tác dụng phụ trong quá trình sử dụng.
 

Đối tác chiến lược

Lorem ipsum dolor sitet, cotur ading elit, sed doeiod oloregna aliqua